Loading
Hans Van Der Ham

Hans Van Der Ham

(26 jan — 04 mrt)

NL
Air Loom

Als er geen vluchtroute lijkt te bestaan uit het eigen hoofd en de kunstenaar dwingend gedicteerd wordt vanuit een vooraf te bedenken concept, ontstaat de behoefte aangesloten te geraken op een intuïtieve bron: een AIR LOOM bestaande uit louter poëzie zonder letterlijke betekenis.

EN
Air Loom

If no escape route seems to exist in the mind and the artist is forcibly dictated from an in advance conceived concept, the need arises to get connected to an intuitive source: an AIR LOOM consisting of pure poetry without literal meaning.