Loading
Sacha Eckes - Ansu

SACHA ECKES / ANSU

(15 jun — 16 jul)

SACHA ECKES

Studies for Larger Paintings
NL

Sacha Eckes (°1971, Brugge ) bracht de helft van haar leven door in San Francisco (USA) waar ze beïnvloed werd door underground comics, street art, skatecultuur en pop art. Haar werk is ruw en vol humor, maar getuigt ook van een onverwachte gevoeligheid en zit vol dubbele bodems. In deze tentoonstelling presenteert ze een serie werken op doek waarmee ze de bestaande conventies in de schilderkunst in vraag stelt.

De schilderijen, die - met een expressieve, gevoelige toets en gelaagde picturaliteit - op het eerste gezicht abstract-expressionistisch lijken, worden gerelativeerd door lichtvoetige commentaren op de commerciële en harde kant van het kunstestablishment. Tegelijkertijd –en even gelaagd– is er Eckes’ verlangen om door die wereld ernstig genomen te worden.

Deze tentoonstelling maakt deel uit van een triptiek exposities in 2017 met dezelfde thematiek : ‘Portrait of Jacqueline van Caestre, wife to Jean Charles de Cordes', ‘Studies for Larger Paintings’ en ‘I’d Rather be Watching Porn’.

EN

Sacha Eckes (°1971 Bruges) spent half of her life in San Francisco (USA) where she was influenced by underground comics, street art, skate culture and pop art. Her work is raw and full of humor but also shows an unexpected sensitivity and is full of double entendres. In this exhibition, she presents a series of works on canvas in which she questions existing conventions in painting.

The paintings, which appear – with an expressive and sensitive touch and layered pictorality – abstract expressionist at first sight, are toned down by lighthearted comments on the commercial and hard side of the established art world. At the same time – and equally layered – is Eckes’ desire to be taken seriously by this art world.

This exhibition is part of a triptych of exhibitions in 2017 with the same theme: ‘Portrait of Jacqueline van Caestre, wife to Jean Charles de Cordes’, ‘Studies for Larger Paintings’ and ‘I’d Rather be Watching Porn’

ANSU

Cartoons
NL

De Finse cartoonist Antero Halla (1936-2007) werkte onder pseudoniem ANSU vanuit de filosofie dat elk beeld gestript moest worden van alle irrelevantie. Zijn tekeningen herbergen persoonlijke waarden en ervaring en verwijzen naar de manier waarop hij de samenleving tragisch of humoristisch en gepassioneerd beschouwt. De ironie en het narratief zijn universeel. Ze communiceren ongeacht taal en politieke verwijzing.

In de jaren 70 en 80 werden zijn cartoons wekelijks gepubliceerd in de grootste krant van Finland : "Helsingin Sanomat". ANSU publiceerde drie stripboeken, waarvan GO-GO in 1980 bekroond werd met “Cartoonboek van het Jaar” op de World Cartoon Exhibition in Knokke-Heist, België.

EN

Finnish cartoonist Antero Halla (1936-2007), known as ANSU, worked from the philosophy that every image should be stripped of all irrelevance. His drawings hide personal values and experience and refer to the way he translates society in a tragic, humorous and passionate way. The irony and the social attractiveness are universal. They communicate regardless of language and political reference.

During the 70’s and 80’s his cartoons were published weekly in Finland’s largest newspaper “Helsingin Sanomat”. ANSU published three comic books, of which GO-GO was awarded in 1980 with "Cartoon Book of the Year" at the World Cartoon Exhibition in Knokke-Heist, Belgium.