Loading

In the /bɔks/

CHRIS MEULEMANS

Malleability

(21.10 — 25.11.2018)
INFO

In haar werk maakt Chris Meulemans gebruik van een figuratieve beeldtaal, hoewel de structuur soms ook uitgesproken abstract is. Het zijn veelal elementen uit de persoonlijke omgeving die Chris vragen doen stellen bij haar dagelijkse realiteit en de bredere sociale vraagstukken. Het zijn getekende herinneringen, als woordeloze commentaren op de werkelijkheid. Deze reeks tekeningen zijn op zeer spontane wijze ontstaan en hebben een organisch karakter. Ze zijn beweeglijk en suggereren een derde dimensie.

De titel “malleability” betekent letterlijk de eigenschap van iets dat kan worden bewerkt, gehamerd of gebogen zonder te breken. Het is ook een menselijke constante om te kunnen veranderen onder druk. Flexibiliteit is het vermogen zich aan te passen aan situaties of noodzakelijkheden en om in extremis het hele ineengezakte bouwsel op te vangen.

In haar recente werk verwijst Chris naar het werkwoord huizen, het zoeken naar architecturale bescherming of een schuilplaats. De dualiteit tussen een huis en een thuis. Vluchtelingen die zich proberen te beredderen in aftandse caravans en gebricoleerde barakken en andere eenvoudige, ietwat onhandige bouwsels. De kwetsbaarheid van geknutselde koterieën in de Vlaamse achtertuinen of het zelfgebouwde kamp. Een samenstelsel dat beide architectuur en object is. Niet ontstaan vanuit een plan maar vanuit een behoefte en met materiaal dat voor handen is. Vanuit deze opsomming voel je eenzelfde traject in het ontstaan van Chris Meulemans haar tekeningen. Lijnen zijn soms weggegomd of overplakt maar het tracé blijft zichtbaar in deze persoonlijke interpretaties die nauwelijks correcties toelaten.